VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 10:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore: Znj. Esilia TABAKU.

 

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 10:30, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Drejtor i Drejtorisë së Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme: Znj. Anisa Muça.

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Kujdesit për Pacientin dhe Pajisjet, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 11:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Drejtor i Drejtorisë së Kujdesit për Pacientin dhe Pajisjet: Znj. Mira FRASHËRI.

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Përgjegjës i sektorit Juridik, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 12:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Përgjegjës i sektorit Juridik: Znj. Lorena MANSAKU.

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit të cilësisë dhe edukimit në vazhdim, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 12:30, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit të cilësisë dhe edukimit në vazhdim: Znj. Kadife Masha.

 

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Përgjegjës i sektorit të Koordinimit me Pacientët, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 13:00 shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Përgjegjës i sektorit të Koordinimit me Pacientët: Znj. Violeta Thana.

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Përgjegjës i sektorit të Financave, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 13:30, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Përgjegjës i sektorit të Financave: Znj. Joana LLAPI.

 

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Sekretar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SUSN, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 14:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Sekretar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të SUSN: Znj. Juljana Nesturi.

 

NJOFTIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Specialist për edukimin në vazhdim, i mbledhur më datë 05.05.2022, në orën 14:30, shqyrtoi dokumentet e 3 (tre) kandidaturave dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Specialist për edukimin në vazhdim: Z. Erion CAKA.

-Çdo kandidat ka të drejtën për ankimim të proçedurës së konkurimit brenda 2 (dy) ditëve pune pasi shpallet lista me kandidatin e përzgjedhur fitues në faqen zyrtare të SUSN;

-Ankimimi (nëse ka) depozitohet me shkrim pranë Zyrës së Protokollit të SUSN-se.

 

 

 

Faleminderit.

 

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve