Vendim

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialiste (Protokolliste), të zhvilluar më datë 03.03.2023, shpalli Fitues Znj. Greta Hoxha.

Vendim
Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Operatore/koordinatore për pacientet, të zhvilluar më datë 06.03.2023, shpalli Fitues Znj. Lirie Garipi.
CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve