Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të të dhënave mjekësore, më datë 14.09.2023, shpalli Fitues Z. Florian Islamaj.

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda