VENDIM FITUESI  

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Operatore/Koordinatore me pacientet, më datë 12.08.2022, shpalli Fitues Znj. Miranda Abazi.

                                                VENDIM FITUESI  

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Specialist kostoje, i mbledhur më datë 30.08.2022, në orën 10:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Specialist kostoje: Znj. Esmeralda Shaqiraj.

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve