I.    Vend vakant: 2 (dy) sanitare
Dokumentat që duhen dorëzuar:
1. Kërkesë për konkurim;
2. Jetëshkrimi i kandidatit;
3. Dëshmia e penalitetit;
4. Raporti Mjeko-Ligjor.
5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm;
6. Librezë pune;
7. Librezë shëndetësore.
Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara.

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve