1 (një) lulishtar:
> Dokumentat që duhen dorëzuar:
> 1. Kërkesë për konkurim;
> 2. Jetëshkrimi i kandidatit;
> 3. Dëshmia e penalitetit;
> 4. Raporti Mjeko-Ligjor.
> 5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose Arsim i mesëm Bujqësor ose Arsim i mesëm;
> 6. Librezë pune;
> 7. Librezë shëndetësore.
> Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara.
CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda