Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Nëndrejtor të Përgjithshëm Mjekësor, i mbledhur më datë 15.04.2022, në orën 12:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.
Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vacant:
Nëndrejtor i Përgjithshëm Mjekësor në S. U. “ Shefqet Ndroqi“, Tiranë: Alma CANI.
CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve