– Dokumentacioni i papikezuar i detyrueshem qe duhet te paraqitet:

1. Sanitare

 • . Kërkesë për konkurim;
 • . Jetëshkrimi i kandidatit:
 • . Deshmia e penalitetit;
 • . Raport Mjeko-Ligjor;
 • . Libreze Shendetesore;

– Dokumentacioni i papikezuar i detyrueshem qe duhet te paraqitet:

 2. (Shofer urgjence paraspitalor

 • . Kërkesë për konkurim;
 • . Jetëshkrimi i kandidatit:
 • . Deshmia e penalitetit;
 • . Raport Mjeko-Ligjor;
 • . Kursi i dhenies se ndihmes se shpejte nga kryqi i kuq
 • . Alkolemia %
 • . KML-Formular i leshuar nga Komisioni Mjeko-Ligjor
CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve