• PAVIONET E PNEUMOLOGJISE:

  Pavioni i Pneumologjise Nr.1,
  Pavioni i Pneumologjise Nr.2,
  Pavioni i Pneumologjise Nr.3

  a.Diagnostikimi dhe trajtimi i te semureve me semundje pulmonare dhe TB.
  b.Praktikat mjeksore per studentet e mjeksise, infermierise dhe pasuniversitaret

 • PAVIONI I KARDIOLOGJISE

  Diagnostikimi dhe trajtimi i te semureve me semundje kardiake.

  Hemodinamika. Koronarografi

 • PAVIONI INTERN

  Diagnostikimi i te semureve me semundje Nefrologjike, Gatrohepatologjike, Reumatologjike, Infektive, Onkologjike dhe Endokrinologjike.

 • KIRURGJIA

  1. REPARTI I KIRURGJISE TORAKALE

  a.Diagnostikimi dhe trajtimi kirurgjikal i semundjeve pulmonare.

  2.REPARTI I KIRURGJISE SE PERGJITHSHME

  a. Dignostikimi dhe trajtimi kirurgjikal i patologjive abdominale dhe ortopedike.

 • SALLA E OPERACIONIT

  Intervente te ndryshme kirurgjikale

 • REPARTI I REANIMACIONIT

  a.Reanimacion mbivalent
  b.Terapi intensive te semureve ne gjendje te rende
  c.Trajtimi i te semureve post-operator

 • REPARTI I URGJENCES

  a.Pritja e te semureve te rende dhe drejtimi i tyre ne pavionet perkatese.

 • KABINETET

   KABINETI I ENDOSKOPISE
  a.Fibrobroncoscopia, diagnostikimi dhe teknika invazive bioptike per semundjet pulmonare. Echobronchial EBUS.

  KABINETI I PROVAVE FUNKSIONALE
  Vleresimi funksional respirator i te semureve.

  KABINETI I EPIDEMIOLOGJISE DHE TBC
  Ne spital ndodhet Qendra Kombetare TB, e funancuar nga Global FUND, e cila ndjek dhe mjekimin ambulator te semureve ne rrethe.

  KABINETI I RADIOLOGJISE, ECHO DHE IMAZHERISE
  Diagnoza imazherike e semundjeve pulmonare dhe ndjekja ne dinamike e tyre

  Marrja e Biopsise nen CT.

  KABINETI I ANATOMISE PATOLOGJIKE
  Diagnostikimi Histo-Patologjik ne sherbim te Salles se Operacionit dhe te Kabinetit te Endoskopise

  KABINETI I I IMUNODIAGNOZES DHE TERAPISE SE ASTMES BRONKIALE
  Diagnostikimi diferencial i Astmes Bronkiale, SPOK, FeNO etj

  KABINETI FIZIO TERAPISE DHE EDUKIMIT RESPIRATOR
  Riaftesimi i te semureve post- operator, SPOK dhe edukimit te semureve kronik.
  (Azem Bronkiale, SPOK dhe TBC)

 • REPARTI I PRANIMIT TE VIZITAVE AMBULATORE

  Pranimi i te semureve jo urgjente te derguar nga sherbimi ambulatore (Filter shtrimesh)

 • LABORATORI KLINIK-BIOKIMIK DHE BAKTEROLOGJIK

  Analizat Para-klinike, Biokimike, dhe Baktereologjike.
  Ky laborator sherben si laborator reference kombetare per TBC.

  Spitali yne ka hapur dyert e saj per pacientet prej shume vitesh per te ofruar nje sherbim cilesor per popullesine e vendit tone. Ai eshte konceptuar per te dhene zgjidhje te shpejta, efektive dhe te perhershme te çeshtjeve shendetesore per nje jete me te mire dhe te shendetshme per pacientet.

 

Per cdo informacion ne kontaktoni! Kontakt