1.      vend vakant: 1(një) operator/koordinator me pacientët” 

Dokumentat që duhen dorëzuar:

1.      Kërkesë për konkurim;

2.      Jetëshkrimi i kandidatit;

3.      Dëshmia e penalitetit;

4.      Raporti Mjeko-Ligjor.

5.      Arsimi i mesëm;

6.      Librezë pune.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet original ose i noterizuar, i shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara, në Sekretarinë e S. U. “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, ose me postë, në adresën: Rruga “Dr. Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë.
CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve

real estate saranda