1.      1(një) operator/koordinator me pacientët

Dokumentat që duhen dorëzuar:

1.      Kërkesë për konkurim;

2.      Jetëshkrimi i kandidatit;

3.      Dëshmia e penalitetit;

4.      Raporti Mjeko-Ligjor.

5.      Arsimi i mesëm;

6.      Librezë pune.

Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara.

 

2.      1(një) sanitare  

1.      Kërkesë për konkurim;

2.      Jetëshkrimi i kandidatit;

3.      Dëshmia e penalitetit;

4.      Raporti Mjeko-Ligjor.

5.      Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm;

6.      Librezë pune;

7.      Librezë shëndetësore .

Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara.

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Specialist auditi (farmacist), i mbledhur më datë 05.07.2022, në orën 10:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Specialist auditi (farmacist): Znj. Elsa Kamberi.

                                                VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Specialist kostoje, i mbledhur më datë 05.07.2022, në orën 11:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Specialist kostoje: Znj. Aida Aliaj.

VENDIM FITUESI 

Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Specialist-e (Protokollist-e), i mbledhur më datë 25.07.2022, në orën 10:00, shqyrtoi dokumentet e 1 (një) kandidature dhe e mori në intervistë.

Mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe intervistën e dhënë, Komisioni i punësimit shpalli fitues për vendin vakant: Specialist-e (Protokollist-e): Znj. Megi Llakmani.

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve