NJOFTIM FITUESI

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist (Protokollist/e), më datë 03.03.2023, shpalli Fitues Znj. Greta Hoxha.

“Kur kanë aplikuar për vendin vakant më shumë se një kandidat, çdo kandidat ka të drejtën për ankimim të proçedurës së konkurimit brenda 2 (dy) ditëve pune pasi shpallet lista me kandidatin e përzgjedhur fitues në faqen zyrtare të SUSN-së. Ankimimi depozitohet me shkrim pranë Zyrës së Protokollit të SUSN-së dhe Drejtoria e Menaxhimit të Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore zbaton proçedurën e shqyrtimit të ankesave (duke njoftuar Komisionin përkatës) me qëllim shqyrtimin e ankesës dhe dhënien e përgjigjes brenda 3 (tre) ditëve pune nga dita e nesërme e punës e dorëzimit të ankesës.”

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve