NJOFTIM FITUESI

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Operatore/koordinatore për pacientet, më datë 06.03.2023, shpalli Fitues Znj. Lirie Garipi.

“Kur kanë aplikuar për vendin vakant më shumë se një kandidat, çdo kandidat ka të drejtën për ankimim të proçedurës së konkurimit brenda 2 (dy) ditëve pune pasi mbyllet konkursi. Ankimimi depozitohet me shkrim pranë Zyrës së Protokollit të SUSN-së dhe Drejtoria e Menaxhimit të Çështjeve Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore zbaton proçedurën e shqyrtimit të ankesave (duke njoftuar Komisionin përkatës) me qëllim shqyrtimin e ankesës dhe dhënien e përgjigjes brenda 3 (tre) ditëve pune nga dita e nesërme e punës e dorëzimit të ankesës.”

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve