Dear friends!  One of the features of this pandemic was and continues to be the national and international SOLIDARITY without which we would not have faced this pandemic.  Another act of SOLIDARITY continues to be the valuable assistance of the American Embassy which donates to the Hospital “Shefqet Ndroqi” a refrigerator of considerable capacity that maintains temperatures up to – 86 degrees. For the first time SUSN has a refrigerator of such complete qualities which will help immensely in the activity of the microbiological laboratory by further increasing the technical-scientific capacities, quality and safety of the service to the patient.  Sincere thanks from the ❤️❤️ to American Embassy and American people
🙏🙏🙏🙏
The staf of SUSN
Te dashur miq!  Një nga tiparet e kësaj pandemie ishte dhe vazhdon të jetë SOLIDARITETI kombëtar dhe ndërkombëtar pa të cilin nuk do të ishim përballur me këtë pandemi.  Një akt tjetër i SOLIDARITETIT vazhdon të jetë ndihma e vlefshme e Ambasadës Amerikane e cila i dhuron Spitalit “Shefqet Ndroqi” një frigorifer me kapacitet të konsiderueshëm që mban temperaturat deri në – 86 gradë.  Për herë të parë SUSN ka një frigorifer me cilësi të tilla të plota, të cilat do të ndihmojnë jashtëzakonisht në aktivitetin e laboratorit mikrobiologjik duke rritur më tej kapacitetet tekniko-shkencore, cilësinë dhe sigurinë e shërbimit ndaj pacientit.  Falënderime të sinqerta nga ❤️❤️ “Ambasadës Amerikane dhe populli Amerikan”🙏🙏🙏🙏
 Stafi i SUSN

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve