Në emër të stafit të spitalit dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për Dr.Bettina & Dr.Artanin dhe përmes tyre OBSH për realizimin ekzaminimit Genexpert Covid në spitalin tonë
Nga sot në spitalin SUSN do të fillojnë ekzaminimet PCR kovid me Genexpert. Kjo lloj metode ekzaminimi është bërë për herë të parë në vendin tonë dhe është një ndihmë e pazëvendësueshme në diagnostikimin e kovidit 19. Faleminderit Dr.Bettina për kembenguljen ndihmën tuaj pa të cilën kjo arritje nuk mund të realizohet🙏❤️
Përshëndetje më të përzemërta dhe të ngrohta
Drejtori i spitalit
Prof Perlat Kapisyzi

On behalf of the hospital staff I would like to express my gratitude to Dr. Bettina & Dr. Artan and through them WHO for conducting the Genexpert Covid examination in our hospital
From today at SUSN hospital will begin covid PCR examinations with Genexpert. This type of examination method is done for the first time in our country and is an irreplaceable help in diagnosing covidium 19. Thank you Dr.Bettina for insisting your help without which this achievement can not be realized🙏❤️
Warmest and warmest greetings
The director of the hospital
Prof. Perlat Kapisyzi

CategoryPublikime

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve