I.    Vend vakant: 2 (dy) sanitare Dokumentat që duhen dorëzuar: 1. Kërkesë për konkurim; 2. Jetëshkrimi i kandidatit; 3. Dëshmia e penalitetit; 4. Raporti Mjeko-Ligjor. 5. Arsimi i detyrueshëm 8/9 vjeçar ose i mesëm; 6. Librezë pune; 7. Librezë shëndetësore. Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me…

VENDIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Sanitare, më datë 15.09.2023, shpalli Fitues Znj. Zelihe Noka. VENDIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Sanitare, më datë 18.09.2023, shpalli Fitues Znj. Drita Shkambi.

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të të dhënave mjekësore, më datë 14.09.2023, shpalli Fitues Z. Florian Islamaj.

1 (një) vend vakant: Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të të dhënave mjekësore: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.   CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.    Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.   Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave; e.    Diplomë e nivelit master; f.     Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti Mjeko-Ligjor);…

Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Oksigjenist, më datë 07.09.2023, shpalli Fitues Z. Halit Mara.

I.      1 (një) oksigjenist Dokumentat që duhen dorëzuar: 1.      Kërkesë për konkurim; 2.      Jetëshkrimi i kandidatit; 3.      Dëshmia e penalitetit; 4.      Raporti Mjeko-Ligjor. 5.      Arsimi mesëm me profil oksigjenist ose Arsim i mesëm shoqëruar me çertifikatë kualifikimi/trajnimi oksigjenist. 6.      Librezë pune. 7. Dokumentat duhet të dorëzohen në Sekretarinë e Spitalit ose me postë të shoqëruar me fletë inventari për dokumentat e dorëzuara….

VENDIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist-e në sektorin e Prokurimeve të SUSN, më datë 14.07.2023, shpalli Fitues Znj. Shyrete Qehaja.

1 (një) vend vakant: Specialist (në Sektorin e Prokurimeve të SUSN-së):   1.Dokumentacioni i kërkuar:   a. Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin;   b. CV (jetëshkrimi i kandidatit);   c. Fotokopje e kartës së identitetit (ID);   d. Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për shkenca juridike;…

VENDIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist-e (Jurist) në sektorin e Auditit të SUSN, më datë 31.05.2023, shpalli Fitues Znj. Anxhela Bajollari.  

    1 (një) vend vakant: Specialist (në Sektorin e Prokurimeve të SUSN-së): 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.       Kërkesë për konkurim – letër motivimi për pozicionin; b.      CV (jetëshkrimi i kandidatit); c.       Fotokopje e kartës së identitetit (ID); d.      Diplomë e arsimit të lartë së bashku me listën e notave për shkenca juridike; e.       Diplomë e nivelit master; f.        Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raporti…

© 2018 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Powered by Evolve