VENDIM FITUESI   Susn per vendin e punës (vakant) për 2 (dy) Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të…

Njoftim 2 (dy) vende vakante: Specialist/operator i Sistemit të regjistrimit të të dhënave mjekësore: 1.Dokumentacioni…

1 (një) vend vakant: Specialist Finance: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.    Kërkesë për konkurim – letër motivimi…

 VENDIM FITUESI   Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Specialist i Sektorit të Prokurimeve,…

Njoftim per vend vakant 1.      1(një) sanitare   1.      Kërkesë për konkurim; 2.      Jetëshkrimi i kandidatit; 3.      Dëshmia e penalitetit;…

VENDIM FITUESI Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Sanitare, më datë 10.08.2022,…

VENDIM FITUESI   Susn per vendin e punës (vakant) për 1 (një) Operatore/Koordinatore me pacientet, më datë…

                  1 (një) vend vakant: Specialist kostoje: 1.Dokumentacioni i kërkuar: a.                   Kërkesë për konkurim – letër motivimi…

1.      1(një) operator/koordinator me pacientët Dokumentat që duhen dorëzuar: 1.      Kërkesë për konkurim; 2.      Jetëshkrimi i kandidatit; 3.      Dëshmia…

               Publikim  1 (një) vend vakant: Specialist i Sektorit…

1 (një) vend vakant: Specialist (Protokollist/e):   1.Dokumentacioni i kërkuar: a. Kërkesë për konkurim –…

VENDIM FITUESI    Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Specialist kosto,…

 

Per cdo informacion ne kontaktoni! Kontakt