Regjistri i parashikimeve dhe i realizimeve 2022 REGJISTRI I REALIZIMEVE JANAR-PRILL 2022 REGJISTRI I PARASHIKIMEVE…

Ne zbatim te ligjit nr.60/2016 “Per sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” dhe ligjit nr.150/2020, per…

NJOFTIM ANULLIMI Konkurimi për vendin e punës (vakant) për 2 (dy) Specialistë të Sektorit të Prokurimeve,…

Lënda: Informacion për shtyrjen e afatit të dorëzimit të dokumentacionit në vendet vakante të punësimeve…

Lënda: Informacion për shtyrjen e afatit të hapjes së ofertave në Proçedurën: “Blerje materiale mjekimi për…

Publikimi i vendeve vakante 16 Maj 2022   (një) vend vakant: Nëndrejtor i Përgjithshëm Ekonomik:…

Shkarko Kodi i Etikes – SUSN – Maj – 2022

VENDIM FITUESI  Komisioni i konkurimit të vendit të punës (vakant) për 1 (një) Drejtor i Drejtorisë…

SEKRETARE – 2 Njoftime Vende Vakante – 22 Prill – 2022 1. një vend vakant:…

PERGJ. SEKTORI – 4 Njoftime vendet vakante – 22 Prill – 2022   1. një…

DREJTOR DREJTORIE – 3 Njoftim Vendet Vakante – 22 Prill – 2022 1. një vend…

 

Per cdo informacion ne kontaktoni! Kontakt